Δημούλας Α. Χαράλαμπος

Δημούλας Α. Χαράλαμπος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
Kαθηγητής, Τμ. Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ
Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΑΠΘ (τηλ. +302310994245)

Multidisciplinary Media & Mediated Communication Research Group (M3C) http://m3c.web.auth.gr/
e-mail:babis@eng.auth.gr, babis@jour.auth.gr, c.a.dimoulas@gmail.com, babis@gapps.auth.gr,
profiles: Scholar Google, Academia, LinkedIn, AES

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Δρ. Δημούλας Χαράλαμπος γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας στις 14 Αυγούστου 1974. Απέκτησε Δίπλωμα (1997) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2006) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ. Το 2008 εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, με υποτροφία από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Τόσο η διδακτορική του διατριβή όσο και η μετα-διδακτορική του έρευνα αφορούν ζητήματα ευφυούς επεξεργασίας και διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου πολλαπλών καναλιών και για παρατεταμένο χρόνο παρακολούθησης. Εκλέχτηκε Λέκτορας (2009), Επίκουρος Καθηγητής (2014), Αναπληρωτής Καθηγητής (2018) και Καθηγητής (2022) στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή διαχείριση ήχου και εικόνας στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ)», θέση που υπηρετεί μέχρι σήμερα.

Ήταν πρόεδρος του 11ου πανελληνίου συνεδρίου (Ακουστική 2022) του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) (https://conferences.helina.gr/2022/gr/committees/) και υπεύθυνος προγράμματος (program chair) του συνεδρίου Audio Mostly 2015, όπου συν-επιμελήθηκε και την έκδοση των αντίστοιχων πρακτικών στον επιστημονικό φορέα ACM-Association for Computing Machinery (http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2814895). Σε συνέχεια του συνεδρίου αυτού, μετείχε στην οργάνωση και υλοποίηση σχετικής πρόσκλησης εργασιών στο περιοδικό JAES, όπου συνολικά συν-επιμελήθηκε δύο (2) ειδικά τεύχη (Special Issues) με αντικείμενο την ευφυή/σημασιολογική επεξεργασία και διαχείριση ήχου (Intelligent audio processing, Semantics, and interaction, Vol. 64, no 7/8, July/August 2016, & Vol. 64, no 9, Sept. 2016). Επίσης, είναι συγγραφέας του βιβλίου Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων (http://repository.kallipos.gr/handle/11419/4343) και συν-συγγραφέας του βιβλίου Cross-Media Authentication and Verification (https://www.igi-global.com/book/cross-media-authentication-verification/190476). Τελευταία (2020-22) επιμελήθηκε τον ειδικό τόμο (Special Issue) “Cultural Heritage Storytelling, Engagement and Management in the Era of Big Data and the Semantic Web” στο περιοδικό Sustainability (MDPI) https://bit.ly/39bWhqw. Συνολικά δημοσιεύθηκαν δώδεκα (12) εργασίες, όπου μετείχαν ιδιαίτερα σημαντικοί ερευνητές, με αποτέλεσμα την έκδοσή τους και σε αντίστοιχο βιβλίο (https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/4981#page=10). Παράλληλα, συν-επιμελείται το ειδικό τεύχος (Special Issue) “Theory and Applications of Web 3.0 in the Media Sector” στο περιοδικό Future Internet (MDPI) https://bit.ly/2xj50dg.

Είναι μέλος της διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας M3C (Multidisciplinary Media & Mediated Communication research, http://m3c.web.auth.gr/) και, από τον Ιούνιο του 2022, διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ. Επίσης, συμμετέχει στην πρωτοβουλία για το ελληνικό παρατηρητήριο παραπληροφόρησης (https://ellpap.gr/). Από το 2020 μετέχει στην «εκδοτική ομάδα» (Editorial Board) του περιοδικού JAES (Journal of the Audio Engineering Society) στα αντικείμενα επεξεργασίας σήματος και σημασιολογικής ανάλυσης ήχου (https://www.aes.org/journal/ed_board.cfm). Από τον Νοέμβριο του 2020 είναι Γενικός Γραμματέας του ΕΛ.ΙΝ.Α. (https://helina.gr/en/the-institute/administration/). Την περίοδο 2013-15 συμμετείχε στους μέντορες της ερευνητικής ρομποτικής ομάδας PANDORA robotics (pandora.ee.auth.gr) ως επικεφαλής του οπτικοακουστικού τομέα. Τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια μετείχε σε τριάντα (30) και πλέον ερευνητικά προγράμματα. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις τεχνολογίες των μέσων, με έμφαση στα θέματα επεξεργασίας σήματος ήχου και εικόνας, ευφυών συστημάτων μηχανικής και βαθιάς μάθησης, τεχνολογιών και εφαρμογών αναγνώρισης προτύπων, τεχνικών σημασιολογικής ανάλυσης και διαχείρισης οπτικοακουστικού υλικού, επαλήθευσης ψηφιακού περιεχομένου κ.ά. Διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και αλλού. Παρουσιάζει έντονη (διεπιστημονική) ερευνητική δραστηριότητα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ είναι μέλος των επιστημονικών οργανισμών ΤΕΕ, ΕΛ.ΙΝ.Α., ΙΕΕΕ και AES.

Σπουδές - ακαδημαϊκοί τίτλοι
1992 Απολυτήριο από το Λύκειο Πυργετού (βαθμός απολυτηρίου 19 7/10)
   
1997 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με βαθμό Λίαν Καλώς (7,28) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τηλεπικοινωνιακή κατεύθυνση σπουδών
   
2006 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, με βαθμό άριστα, με αντικείμενο Τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου στη μελέτη βιοακουστικών φαινομένων”, Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων, Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
   
2008 Μεταδιδακτορική έρευνα στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ, με αντικείμενο "Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου: εφαρμογή στην ραδιοτηλεοπτική παραγωγή και τα νέα επικοινωνιακά μέσα"
   
2009 Λέκτορας Τμ. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία των ΜΜΕ: Ψηφιακή Διαχείριση Ήχου και Εικόνας στα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ"
   
2014 Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία των ΜΜΕ: Ψηφιακή Διαχείριση Ήχου και Εικόνας στα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ
   
2018 Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία των ΜΜΕ: Ψηφιακή Διαχείριση Ήχου και Εικόνας στα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ"
   
2022 Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ
   
2022 Καθηγητής Τμ. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία των ΜΜΕ: Ψηφιακή Διαχείριση Ήχου και Εικόνας στα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ"
   

 

 

 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ

 

Καθηγητής ΑΠΘ
Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Λέκτορας ΑΠΘ

 

2023-σήμερα
2
019-2022
2014-2018
2012-2014

    Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών (υπάλληλος ΙΔΑΧ)   2010-2011
    Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΑΠΘ   2002-2003
         
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ   Ερευνητής Εργαστηρίου Ηλεκτρακουστικής & Τηλεοπτικών Συστημάτων ΑΠΘ   1998-σήμερα
    Ανάθεση διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος «Τεχνολογία του ήχου και της εικόνας: αποθήκευση, επεξεργασία, μετάδοση»   2017-σήμερα
    Διδάσκων και μέλος της ΕΔΔΕ του ΔΠΜΣ “Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών”   2007-σήμερα
    Υπεύθυνος κατεύθυνσης “Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας για την παραγωγή και την εκπαίδευση” του άνω μεταπτυχιακού
  2018-σήμερα
    Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής» και το πρόγραμμα «επικουρικής διδασκαλίας των υποψήφιων διδακτόρων του τμήματος»   1998-2006
         

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ

 

Ερευνητής στις Τεχνολογίες των Μέσων και της Επικοινωνίας, με ειδίκευση στους τομείς του ήχου και της εικόνας (βίντεο)

 

1998-σήμερα

         
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (Μέλος ΣΕΠ)  

Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ) στο ΜΠΣ (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) «Γραφικές Τέχνες & Πολυμέσα (ΓΤΠ)»

 

2010-2012, 2018-2019

    Σύμβουλος Καθηγητής - Συντονιστής Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) «ΑΣΠ-50 Ήχος και Τέχνες» / «ΑΣΠ-50 Ακουστικός Σχεδιασμός», ΜΠΣ «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)»   2016-σήμερα

 

 

Σύμβουλος Καθηγητής Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) «ΑΣΠ-61 Ειδικά Θέματα Ακουστικού Σχεδιασμού και Πολυμέσων», του ως άνω ΜΠΣ (ΑΣΠ)

 

2018-2019

    Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ) στο ως άνω ΜΠΣ (ΑΣΠ)   2017-σήμερα

 

 

 

 

 

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης ΑΠΘ

 

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών (υπάλληλος ΙΔΑΧ).

 

2004-2010

 

 

 

 

 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ)

 

«Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων» (www.kallipos.gr/):
Συμμετοχή στην «ΠΕ2. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων» με την ιδιότητα:
α) του κύριου συγγραφέα, και β) του αξιολογητή προτάσεων της Πρόσκλησης 1 «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική» (1 Αξιολόγηση).

 

2014-2015

         

Τμήμα Ηλεκτρονικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (πρώην ΑΤΕΙΘ)

 

Επιστημονικός συνεργάτης στα αντικείμενα: Τεχνολογία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Συστήματα Ήχου, Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή

 

2004-2011

         

Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων ΑΤΕΙΘ

 

Ερευνητής στα επιστημονικά πεδία των ΤΠΕ, με εξειδίκευση στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας

 

2006-2007

         

ΙΕΚ Επανομής

 

Ωρομίσθιος εκπαιδευτής για τη διδασκαλία του μαθήματος «Multimedia / επεξεργασία σύνθεση ήχου» (ειδικότητα Τεχνικός Τηλεπληροφορικής, 140 ώρες: εαρινό και χειμερινό εξάμηνο 2000)

 

2000

         

Όπερα Θεσσαλονίκης

 

Εκπόνηση και εκτέλεση ολοκληρωμένης μελέτης για την ακουστική διαμόρφωση του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης και την εγκατάσταση συστήματος πολυκαναλικής εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου, με στόχο την οπτικοακουστική κάλυψη και την εφαρμογή τεχνικών αμβιοφωνίας στην όπερα Fidelio του Beethoven

 

2002

         

Ελεύθερο επάγγελμα – παροχή υπηρεσιών

 

Σύμβουλος Μηχανικός Ήχου και Ακουστικής, Οπτικοακουστικά - Ραδιοτηλεοπτικά συστήματα, Υπηρεσίες κατάρτισης - ηλεκτρονικής μάθησης, Εφαρμογές πολυμέσων, λογισμικού και δικτύων

 

1998-2004

 

Βιβλία – Επιμέλεια συλλογικών τόμων (authored – edited books)
 1. Katsaounidou, A., Dimoulas, C., & Veglis, A. (2019). Cross-Media Authentication and Verification: Emerging Research and Opportunities . IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-5225-5592-6

 2. Dimoulas C. (Ed.), Special Issue on “Cultural Heritage Storytelling, Engagement and Management in the Era of Big Data and the Semantic Web”, Sustainability (MDPI), https://bit.ly/39bWhqw, 2022.

 3. Dimoulas C. (Ed.), Cultural Heritage Storytelling, Engagement and Management in the Era of Big Data and the Semantic Web, https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/4981#page=10, ISBN 978-3-0365-3068-0, MDPI, 2022 [“Printed”/eBook Edition of the Special Issue (2) Published in Sustainability].

 4. Veglis A. & Dimoulas C. (Eds.), Special Issue on “Theory and Applications of Web 3.0 in the Media Sector”, Future Internet (MDPI), https://bit.ly/2xj50dg, 2023.

 5. Dimoulas C. & Veglis A. (Ed.), Theory and Applications of Web 3.0 in the Media Sector, Future Internet (MDPI), https://www.mdpi.com/books/book/7334-theory-and-applications-of-web-3-0-in-the-media-sector, ISBN 978-3-0365-7651-0, MDPI, 2023 [“Printed”/eBook Edition of the Special Issue (4) Published in Future Internet].

 6. Δημούλας Α. Χαράλαμπος, Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων: Τεχνικές μη γραμμικής αφήγησης στα νέα ψηφιακά μέσα, βιβλίο στο πρόγραμμα συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων “kallipos” (http://repository.kallipos.gr/handle/11419/4343), ISBN: 978-960-603-221-9 (498 σελ.), Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), 2015.

 7. Kalliris G., Dimoulas C. & Uhle C. (Eds.), Special Issue (part I) on “Intelligent audio processing, semantics, and interaction,” Journal of the Audio Engineering Society, Vol. 64, no. 7/8, pp. 464-543, July /Aug. 2016.

 8. Kalliris G., Dimoulas C. & Uhle C. (Eds.), Special Issue (part II) on “Intelligent audio processing, semantics, and interaction,” Journal of the Audio Engineering Society, Vol. 64, no. 9, pp. 629-695, Sept. 2016.

 9. Kalliris G. & Dimoulas C. (Eds.), “Sound, semantics and social interaction”, Proceedings of the 10th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), Thessaloniki, Greece — October 07 - 09, 2015, ACM Digital Library, New York 2015: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2814895

 10. Κωτσάκης Ρ. & Δημούλας Χ. (Επιμ.), Πρακτικά 11ου Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής «Ακουστική 2022», διαθέσιμα στο https://conferences.helina.gr/2022/gr/proceedings/, 2022.

 

Διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών (journals)
 1. Dimoulas, Charalampos A., “Cultural Heritage Storytelling, Engagement and Management in the Era of Big Data and the Semantic Web,” Sustainability 14(2), 812, 2022, https://doi.org/10.3390/su14020812 (extended guest).

 2. Vryzas N., Katsaounidou A., Vrysis L, Kotsakis R., and Dimoulas C., “Α prototype web application to support human-centered audio-visual content authentication and crowdsourcing,” Future Internet, 14(3), 75, 2022, https://doi.org/10.3390/fi14030075

 3. Niarchos, M., Stamatiadou, M. E., Dimoulas, C., Veglis, A., & Symeonidis, A., “A Semantic Preprocessing Framework for Breaking News Detection to Support Future Drone Journalism Services,” Future Internet, 14(1), 26, 2022, https://doi.org/10.3390/fi14010026

 4. Psomadaki, O., Matsiola, M., Dimoulas, C. A., & Kalliris, G. M., “The Significance of Digital Network Platforms to Enforce Musicians’ Entrepreneurial Role: Assessing Musicians’ Satisfaction in Using Mobile Applications,” Sustainability, 14(10), 5975, 2022, https://doi.org/10.3390/su14105975

 5. Avraam, E., Veglis, A., & Dimoulas, C., “Comparison of publishing and consumption patterns in Greek Media websites,” Journalism and Media, 3, no. 1: 134-143, 2022, https://doi.org/10.3390/journalmedia3010011

 6. Palioura M., & Dimoulas C., “Digital Storytelling in Education: A Transmedia Integration Approach for the Non-Developers,” Education Sciences, 12(8):559, 2022https://doi.org/10.3390/educsci12080559.

 7. Kotsakis, R.; Vrysis, L.; Vryzas, N.; Saridou, T.; Matsiola, M.; Veglis, A.; & Dimoulas C., “A web framework for information aggregation and management of multilingual hate speech,” Heliyon,(revised, under 2nd review).

 8. Kotenidis E., Vryzas N., Veglis A., Dimoulas C., “Integrating Chatbot Media Automations in Professional Journalism: An Evaluation Framework,” Future Internet. 2022; 14(11):343. https://doi.org/10.3390/fi14110343.

 9. Vrysis L., Thoidis I., Dimoulas C., & Papanikolaou G. “A Deep Learning Front-End for Context-Agnostic Audio Classification,” Multimedia tools and applications (submitted, under review).

 10. Kotsakis, R. & Dimoulas C., “Extending radio broadcasting semantics through adaptive audio segmentation automations,” Knowledge 2022, 2, 347-364. https://doi.org/10.3390/knowledge2030020

 11. Stamatiadou M., Thoidis I., Vryzas N., Vrysis L., & Dimoulas C., “Semantic crowdsourcing of Soundscapes Heritage: A MoJo Model for data-driven storytelling”, Sustainability 13 (5), 2714, 2021.

 12. Vrysis L., Hadjileontiadis L., Thoidis I., Dimoulas C., Papanikolaou G., “Enhanced Temporal Feature Integration in Audio Semantics via Alpha-Stable Modeling,”Journal of the Audio Engineering Society, 69(4), 227-237, 2021.

 13. Vrysis, L.; Vryzas, N.; Kotsakis, R.; Saridou, T.; Matsiola, M.; Veglis, A.; Arcila-Calderón, C.; Dimoulas, C., “A Web Interface for Analyzing Hate Speech,” Future Internet 13 (3), 80, 2021.

 14. Gounaridou A., Siamtanidou E., & Dimoulas C., “A Serious Game for Mediated Education on Traffic Behavior and Safety Awareness,” Education Sciences 11(3), 127, 2021.

 15. Avraam E, Veglis A, Dimoulas C, “News article consumption habits of Greek internet users,” Journal of Education, Innovation, and Communication, Special Issue on Alternative Communications: A much needed transformation, vol. 3, no. 2, pp. 79-93, https://doi.org/10.34097/jeicom-3-2-december2021-5, Dec. 2021 (first presented-announced at the 6th International Conference on Communication and Management -ICCM2021, August 2021).

 16. Avraam, E., Veglis, A., & Dimoulas, C., “Publishing Patterns in Greek Media Websites,” Social Sciences, 10(2), 59, 2021.

 17. Vryzas N., Vrysis L., Kotsakis R., Dimoulas C. A., “A web crowdsourcing framework for transfer learning and personalized Speech Emotion Recognition,” Machine Learning with Applications, 6 (2021) 100132.

 18. Vryzas N., Vrysis L., & Dimoulas C., “Audiovisual speaker indexing for Web-TV Automations”, Expert Systems with Applications, 186 (2021) 115833.

 19. Tsipas, N., Vrysis, L., Konstantoudakis, K., & Dimoulas, C., “Semi-supervised audio-driven TV-news speaker diarization using deep neural embeddings,” The Journal of the Acoustical Society of America, 148(6), 3751-3761, 2020.

 20. Vryzas N., Vrysis L., Matsiola M., Kotsakis R., Dimoulas C., Kalliris G, “Continuous Speech Emotion Recognition with Convolutional Neural Networks”, Journal of the Audio Engineering Society, 68(1/2), 14-24, 2020.

 21. Vrysis L., Tsipas N., Thoidis I., Dimoulas C., “1D/2D Deep CNNs vs. Temporal Feature Integration for General Audio Classification”, Journal of the Audio Engineering Society, 68(1/2), 66-77, 2020.

 22. Vryzas N., Tsipas N. and Dimoulas C., “Web radio automation for audio stream management in the era of big data”, Information (MDPI), 11(4), 205, 2020.

 23. Kotsakis Ρ., Matsiola Μ., Kalliris Γ., and Dimoulas C., “Investigation of spoken-language detection and classification in broadcasted audio content”, Information (MDPI), 11(4), 211, 2020.

 24. Katsaounidou A. N., Gardikiotis A., Tsipas N., & Dimoulas C. A., “News authentication and tampered images: Evaluating the photo-truth impact through image verification algorithms”, Heliyon, 6(12), e05808, 2020.

 25. Chatzara, E., Kotsakis, R., Tsipas, N., Vrysis, L., & Dimoulas, C., “Machine-Assisted Learning in Highly-Interdisciplinary Media Fields: A Multimedia Guide on Modern Art”, Education Sciences, 9(3), 198, 2019.

 26. Sidiropoulos, E., Vryzas, N., Vrysis, L., Avraam, E., & Dimoulas, C., “Growing Media Skills and Know-How in Situ: Technology-Enhanced Practices and Collaborative Support in Mobile News-Reporting”, Education Sciences, 9(3), 173, 2019.

 27. Katsaounidou, A., Vrysis, L., Kotsakis, R., Dimoulas, C., & Veglis, A., “MAthE the Game: A Serious Game for Education and Training in News Verification”, Education Sciences, 9(2), 155, 2019.

 28. Vryzas, N., Sidiropoulos, E., Vrysis, L., Avraam, E., & Dimoulas, C., “Machine-assisted reporting in the era of Mobile Journalism: the MOJO-mate platform”, Strategy and Development Review, 9, pp. 22-43, Sept. 2019 (first presented -announced at the 5th International Conference on Communication and Management -ICCM2019, April 2019).

 29. Katsaounidou, A., Vryzas, N., Kotsakis, R., Dimoulas, C., “Multimodal News authentication as a service: The ‘True News’ Extension”, Journal of Education, Innovation, and Communication (JEICOM), Special Issue 1, December 2019, pp. 11-26, DOI: 10.34097/jeicom_SI_Dec2019-1 (first presented - announced at the 5th International Conference on Communication and Management -ICCM2019, April 2019).

 30. Psomadaki O., Dimoulas C, Kalliris G, and Paschalidis G., “Digital storytelling and audience engagement in cultural heritage management: A collaborative model based on the Digital City of Thessaloniki”, Journal of Cultural Heritage, 36, 12-22, 2019.

 31. Konstantoudakis, K., Vrysis, L., Tsipas, N., & Dimoulas C., “Block unshifting high-accuracy motion estimation: A new method adapted to super-resolution enhancement”, Signal Processing: Image Communication, vol. 65, pp. 81-93, July 2018.

 32. Vryzas N., Kotsakis R., Liatsou A., Dimoulas C, and Kalliris G, “Speech Emotion Recognition for Performance Interaction”, Journal of the Audio Engineering Society, 66(6), 457-467, 2018.

 33. PM Filippidis, C Dimoulas, C Bratsas, A Veglis, “A multimodal semantic model for event identification on sports media content”, Journal of Media Critiques [JMC], 4(14) 2018 (republication from the conference paper c28).

 34. N Vryzas, E Sidiropoulos, L Vrysis, E Avraam, CA Dimoulas, “A mobile cloud computing collaborative model for the support of on-site content capturing and publishing”, Journal of Media Critiques [JMC], 4(14) 2018 (republication from the conference paper c27).

 35. Ntalakas, A., Dimoulas, C. A., Kalliris, G., & Veglis, A, “Drone journalism: generating immersive experiences”, Journal of Media Critiques [JMC], 3(11) 2017 (republication from the conference paper c31).

 36. Konstantoudakis K, Vrysis L, Papanikolaou G, Dimoulas C, “High accuracy block-matching sub-pixel motion estimation through detection of error surface minima,” Multimed. Tools. Appl., 2017, DOI:10.1007/s11042-017-4497-0.

 37. Tsipas N, Vrysis L., Dimoulas C., Papanikolaou G., “Efficient audio-driven multimedia indexing through similarity-based speech/music discrimination,” Multimed. Tools. Appl., 2017, 1-19 (DOI 10.1007/s11042-016-4315-0).

 38. C. Dimoulas, “Audiovisual spatial-audio analysis by means of sound localization and imaging: a multimedia healthcare framework in abdominal sound mapping”, IEEE Transactions on Multimedia, vol. 18, no. 10, pp. 1969-1976, 2016.

 39. L. Vrysis, N. Tsipas, C. Dimoulas, and G. Papanikolaou, “Crowdsourcing audio semantics by means of hybrid bimodal segmentation with hierarchical classification,” Journal of the Audio Engineering Society, vol. 64, no. 12, pp. 1042-1054, Dec. 2016.

 40. Antonopoulos N., Giomelakis D., Veglis A., Gardikiotis A., Dimoulas C., “Web Third-Person Effect Hypothesis: Do likes and shares affect users’ perceptions” Journalism and Mass Communication, vol. 6, No. 12, Dec. 2016 (doi: 10.17265/2160-6579/2016.12.001).

 41. C.A. Dimoulas and A.L. Symeonidis, “Syncing Shared Multimedia through Audiovisual Bimodal Segmentation,” IEEE MultiMedia (Special Issue: “Social Multimedia and Storytelling: Using Social Media to Capture, Mine, and Recreate Experiences, Events, and Places”), vol. 22, no. 3, pp. 26-42, 2015.

 42. Kotsakis R., Dimoulas C., Kalliris G. & Veglis A., “Emotional Prediction and Content Profile Estimation in Evaluating Audiovisual Mediated Communication”, International Journal of Monitoring and Surveillance Technologies Research, 2(4), 62-80, October-December 2014.

 43. Kalliris G., Matsiola M., Dimoulas C. & Veglis A., “Emotional Aspects and Quality of Experience for Multifactor Evaluation of Audiovisual Content”, International Journal of Monitoring and Surveillance Technologies Research, 2(4), 40-61, October-December 2014.

 44. Dimoulas C, Kalliris G, Chatzara E, Tsipas N, and Papanikolaou G., “Audiovisual production, restoration-archiving and content management methods to preserve local tradition and folkloric heritage”, Journal of Cultural Heritage, vol. 15, no 3, pp. 234–241, 2014.

 45. Spyridou L-P, Matsiola M., Veglis A., Kalliris G. and Dimoulas C., “Journalism in a state of flux: Journalists as agents of technology innovation and emerging news practices”, in Roger Dickinson, Julian Matthews and Kostas Saltzis(Eds.) International Communication Gazette Special Issue: New(s) Media Technologies and New(s) Work: Changing Journalistic Practices across Europe, vol. 75, no. 1, pp. 76-98, Feb 2013.

 46. Kotsakis R., Kalliris G., Dimoulas C.,“Investigation of broadcast-audio semantic analysis scenarios employing radio-programme-adaptive pattern classification”, Speech Communication, vol. 54, no. 6, pp. 743-762, 2012.

 47. Dimoulas C., Papanikolaou G., Petridis V., “Pattern Classification and Audiovisual Content Management techniques using Hybrid Expert Systems: a video-assisted Bioacoustics Application in Abdominal Sounds Pattern Analysis”, Expert Systems with Applications, vol. 38, no. 10, pp. 13082-13093, 2011.

 48. Dimoulas C., Avdelidis A., Kalliris G. and Papanikolaou G., “Joint Wavelet Video Denoising and Motion Activity Detection in multi-modal human activity analysis: application to video - assisted bioacoustic / psycho-physiological monitoring”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, in Enis Ahmet Cetin, Eric Pauwels, and Ovidio Salvetti (Eds.) Special Issue Human-Activity Analysis in Multimedia Data, vol. 2008, doi:10.1155/2008/792028.

 49. Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G., Petridis V. and Kalampakas A., “Bowel-sound pattern analysis using wavelets and neural networks with application to long-term, unsupervised, gastrointestinal motility monitoring”, Expert Systems with Applications, vol. 34, no 1, pp. 26-41, 2008.

 50. Vegiris C., Avdelidis K., Dimoulas C., Papanikolaou G., “Live Broadcasting of High Definition Audiovisual Content Using HDTV over Broadband IP Networks,” International Journal of Digital Multimedia Broadcasting, vol. 2008, Article ID 250654, doi:10.1155/2008/250654, 18 pages, 2008.

 51. Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G. and Kalampakas A., “Long-term signal detection, segmentation and summarization using wavelets and fractal dimension: a bioacoustics application in gastrointestinal motility monitoring”, Computers in Biology and Medicine, vol. 37, no 4, pp. 438-462, 2007.

 52. Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G. and Kalampakas A., “Novel wavelet domain Wiener filtering de-noising techniques: application to bowel sounds captured by means of abdominal surface vibrations”, Biomedical Signal Processing and Control, vol. 1, no 3, pp. 177-218, 2006.

Δημοσιευμένες περιλήψεις εργασιών  

 1. Kalabakas AA, Agorastos I, Dimoulas C, Papanikolaou G, Arvanitakis C., “Recording and analysis of bowel sounds”, Gastroenterology, vol. 116, no. 4, pp. A1013-A1013, Part 2, Meeting Abstract: G4400, Apr. 1999.

 2. Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G. and Pastiadis C., “Computer aided systems for prolonged recording and analysis of human bowel sounds”, The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 105, no 2, p. 1102 (Abstract), Feb. 1999.


 1. Dimoulas C., “Multimedia”, in D. Merskin (Ed.), The SAGE international encyclopedia of mass media and society (Vol. 1, pp. 1140-1143). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781483375519, n434, 2020.

 2. Dimoulas C., “Audio Editing”, In D. Merskin (Ed.), The SAGE international encyclopedia of mass media and society (Vol. 1, pp. 119-121). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781483375519, n53, 2020.

 3. Dimoulas C., “Video Editing”, in D. Merskin (Ed.), The SAGE international encyclopedia of mass media and society (Vol. 1, pp. 1851-1854). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781483375519, n715, 2020.

 4. Dimoulas C., “Digital Rights Management”, in D. Merskin (Ed.), The SAGE international encyclopedia of mass media and society (Vol. 1, pp. 476-477). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/ 9781483375519, n189, 2020.

 5. Dimoulas Charalampos, “Tag Cloud”, in D. Merskin (Ed.), The SAGE international encyclopedia of mass media and society (Vol. 1, pp. 1706-1706). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/ 9781483375519, n659, 2020.

 6. Dimoulas C, “Machine Learning”, in Bruce Arrigo (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Surveillance, Security, and Privacy, Sage Publications Inc., pp. 591-592, 2018, DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781483359922.n267

 7. Psomadaki O., Dimoulas C, Kalliris G, and Paschalidis G., “Technologies of Non Linear Storytelling for the Management of Cultural Heritage in the Digital City: The Case of Thessaloniki”, in Ioannides, Marinos (Ed.), Digital Cultural Heritage, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, 2018.

 8. Kalliris G., Dimoulas C., & Matsiola M, “Post-production I: Media Management, Sound Editing and Mixing”, in Michael Filimowicz (Ed.), Foundations in Sound Design for Linear Media, Taylor & Francis/Routledge (pp. 82-112), 2018.

 9. Dimoulas C., Veglis A., Kalliris G., “Semantically enhanced authoring of shared media”, in Dr. Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology (4th Ed.), IGI global, 2018.

 10. Katsaounidou A. & Dimoulas C., “Integrating Content Authentication Support in Media Services”, in Dr. Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology (4th Ed.), IGI global, 2018.

 11. Veglis A., Dimoulas C., Kalliris G., “Towards intelligent cross-media publishing: media practices and technology convergence perspectives”, in A. Lugmayr, & C. Dal Zotto (Eds.), Media Convergence Handbook - Vol. 1, Media Business and Innovation, pp. 131-150, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016.

 12. Matsiola M., Dimoulas C., Kalliris G., Veglis A., “Augmenting User Interaction Experience through Embedded Multimodal Media Agents in Social Networks”, in Dr. John Sahlin (Ed.), Social Media and the Transformation of Interaction in Society, IGI Global, chapter 10, pp. 188-209, doi:10.4018/978-1-4666-8556-7, 2015.

 13. Dimoulas C., Veglis A., Kalliris G., “Audiovisual hypermedia in the semantic Web”, in Dr. Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology (3rd Ed.), IGI global, 7594-7604, doi:10.4018/978-1-4666-5888-2.ch748, 2015.

 14. Dimoulas C., Veglis A., Kalliris G., “Application of mobile cloud based technologies in news reporting: current trends and future perspectives”, in Joel Rodrigues, Kai Lin & Jaime Lloret (Eds.), Mobile Networks and Cloud Computing Convergence for Progressive Services and Applications”, IGI Global, book chapter 17, pp. 320-343, 2014.

 15. Avdelidis K., Dimoulas C., Kalliris, G. and Papanikolaou G., “Adaptive phoneme alignment based on rough set theory”, in Eds. (Szczuka, Marcin and Kryszkiewicz, Marzena and Ramanna, Sheela and Jensen, Richard and Hu, Qinghua), Rough Sets and Current Trends in Computing, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg, vol. 6086, pp. 100-109, 2010.


Κεφάλαιο βιβλίου σε ελληνικό συλλογικό τόμο

 1. Δημούλας Χ., “Τεχνολογίες της Επικοινωνίας & Αθλητισμός: Μία διαχρονική σχέση ισχυρής αλληλεπίδρασης”, στο Τσιγγίλης Ν. & Μαστρογιαννάκης Δ. (Επιμ.) Αθλητισμός και Μέσα Επικοινωνίας: Ρητορική, ταυτότητες και αναπαραστάσεις, σελ. 211-242, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2020.


Τεχνική εργασία (technical report) στον διεθνή διαγωνισμό DCASE 2020             

 1. Kaltampanidis, Y., Thoidis, I., Vrysis, L., & Dimoulas, C., “Unsupervised Detection of Anomalous Sounds via Protopnet,” DCASE technical report, Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2020.


Τεχνικές εργασίες (technical description papers-tdps) στον διεθνή διαγωνισμό RoboCup Rescue

 1. Petrou L., Symeonidis A., Dimoulas C., Tsardoulias E., “RoboCup Rescue 2015 - Robot League Team PANDORA (Greece)”, technical description paper (tdp), RoboCup 2015.

 2. Petrou L., Symeonidis A., Dimoulas C., Petridis V., “RoboCupRescue 2014 - Robot League Team PANDORA (Greece)”, technical description paper (tdp), RoboCup 2014.

 3. Petridis V., Doulgeri Z., Petrou L., Symeonidis A., Dimoulas C., “RoboCup Rescue 2013 - Robot League Team PANDORA (Greece)”, technical description paper (tdp), RoboCup 2013.


Υποβληθείσα εργασία στον διεθνή διαγωνισμό MIREX-2015

 1. Tsipas N., Vrysis L., Dimoulas C. & Papanikolaou G., “MIREX 2015: Methods for speech / music detection and classification”, Laboratory of Electroacoustics and TV Systems, 2015.

 

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια με σύστημα κριτών (conferences)
 1. Vryzas N., Stamatiadou M.-E., Vrysis L., and Dimoulas, C., “The BeeMate: Air quality monitoring through crowdsourced audiovisual data”, accepted for presentation at the 8th International Conference on Smart and Sustainable Technologies 2023 - technical paper: Citizen Science, June 20-23, 2023.

 2. Stamatiadou M.-E., Vryzas N., Vrysis L., and Dimoulas C., “BeeMate the Game: A hunting treasure serious game for raising awareness and audience engagement in air pollution monitoring”, accepted for presentation at the 8th International Conference on Smart and Sustainable Technologies 2023 - technical paper: Citizen Science, June 20-23, 2023.

 3. Siamtanidou E., Vryzas N., Vrysis L., and Dimoulas C., “A serious game for crowdsourcing and self-evaluating speech emotion annotated data”, accepted for presentation at the 154th AES Convention, AES Europe 2023, Helsinki, May 13-15, 2023.

 4. Emvoliadis A., Vryzas N., Stamatiadou M.-E., Vrysis L., Dimoulas C., Drosou A., and Tzovaras D., A “Robust Deep Learning-based System for Environmental Audio Compression and Classification”, accepted for presentation at the 154th AES Convention, AES Europe 2023, Helsinki, May 13-15, 2023.

 5. Xylogiannis P., Vryzas N., Bountourakis V., and Dimoulas C., “Multichannel speaker diarization with arbitrary microphone arrays”, accepted for presentation at the 154th AES Convention, AES Europe 2023, Helsinki, May 13-15, 2023.

 6. Vryzas N., Vrysis L., Stamatiadou M.-E., Kotsakis R., and Dimoulas C., “The effect of geometry information in blind estimation of room acoustic parameters”, accepted for presentation at the 154th AES Convention, AES Europe 2023, Helsinki, May 13-15, 2023.

 7. Bountourakis, V., Vryzas N., & Dimoulas, C. “Circular harmonic processing with an ad-hoc smartphone array for speech enhancement,” Proceedings of the 152nd Audio Engineering Society Convention (AES Europe Spring 2022), The Hague, May 7-8, 2022.

 8. Stamatiadou, M., Vryzas, N., Vrysis, L., Saridou, T., & Dimoulas, C. “A citizen science approach to support joint air quality and noise monitoring in urban areas,” Proceedings of the 152nd Audio Engineering Society Convention (AES Europe Spring 2022), The Hague, May 7-8, 2022.

 9. Thoidis, I., Vryzas, N., Vrysis, L., Kotsakis, R., Kalliris, G., & Dimoulas, C. “Disentangled estimation of reverberation parameters using temporal convolutional networks,” Proceedings of the 152nd Audio Engineering Society Convention (AES Europe Spring 2022), The Hague, May 7-8, 2022.

 10. Μωραΐτης Γ., Δημούλας Χ., Κούτρας Α., “Ηχητική εφαρμογή πλοήγησης και προσανατολισμού σε κλειστούς χώρους για άτομα με προβλήματα όρασης”, 11ο εθνικό συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) «Ακουστική 2022», Θεσσαλονίκη, 14-16 Οκτωβρίου 2022.

 11. Καπετανάς Δ., Δημούλας Χ., Μουρτζόπουλος I., “Ακουστική μελέτη διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιρίου σε έναν ολοκληρωμένο πολυχώρο μουσικής εξάσκησης και ηχογραφήσεων”, 11ο εθνικό συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) «Ακουστική 2022», Θεσσαλονίκη, 14-16 Οκτωβρίου 2022.

 12. Πάρναλης-Παλαντζίδης Γ., Σταματιάδου Μ.-Ε., Δημούλας Χ., “Αυτόματη απόδοση υποτίτλων σε ηχητικό περιεχόμενο μέσω τεχνικών βαθιάς μάθησης”, 11ο εθνικό συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) «Ακουστική 2022», Θεσσαλονίκη, 14-16 Οκτωβρίου 2022.

 13. Σταματιάδου Μ.-Ε., Βρύσης Λ., Βρύζας Ν., Δημούλας Χ., “Αναγνώριση πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης από ηχητικό αποτύπωμα”, 11ο εθνικό συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) «Ακουστική 2022», Θεσσαλονίκη, 14-16 Οκτωβρίου 2022.

 14. Σιαμτανίδου Ε., Σταματιάδου Μ.-Ε., Βρύζας Ν., Βρύσης Λ., Δημούλας Χ., “Ένα πρότυπο διαδικτυακό παιχνίδι για τη συλλογή δειγμάτων ομιλίας με σήμανση συναισθηματικού φορτίου”, 11ο εθνικό συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) «Ακουστική 2022», Θεσσαλονίκη, 14-16 Οκτωβρίου 2022.

 15. Ηλιάδης Α., Θωίδης Ι., Βρύζας Ν., Βρύσης Λ., Δημούλας Χ., “Τεχνικές Ανάκτησης Μουσικής Πληροφορίας για την Παραγωγή Ρυθμικών Μοτίβων Τυμπάνων”, 11ο εθνικό συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) «Ακουστική 2022», Θεσσαλονίκη, 14-16 Οκτωβρίου 2022.

 16. G. Kalmpourtzis, G. Ketsiakidis, L. Vrysis, T. Xi, X. L. Wang and C. Dimoulas, “Eliciting Educators’ Needs on the Design and Application of Augmented Reality Educational Board Games on Cultural Heritage: The case of CHARMap,” 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2021, pp. 1282-1286, doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9453877.

 17. Vrysis, L., Thoidis, I., Dimoulas, C., & Papanikolaou, G., “Experimenting with 1d CNN architectures for generic audio classification,” Proceedings of the 148th Audio Engineering Society Convention, Vienna (Virtual), June 2-5, 2020.

 18. Dimoulas, C., & Veglis, A., “Factors and models contributing to the optimization of search engine results credibility and application on news content: the cross-credibility engine optimization (CCEO) model”, In Proceedings of the 23rd Pan-Hellenic Conference on Informatics, pp. 144-147, ACM, Nicosia, 28-30 Nov. 2019.

 19. Vryzas, N., Katsaounidou, A., Kotsakis, R., Dimoulas, C. A., & Kalliris, G., “Audio-Driven Multimedia Content Authentication as a Service”, Proceedings of the 146th Audio Engineering Society Convention, Dublin, 20-23 March 2019.

 20. Vryzas, N., Sidiropoulos, E., Vrysis, L., Avraam, E., & Dimoulas C., “jReporter: A Smart Voice-Recording Mobile Application”, Proceedings of the 146th Audio Engineering Society Convention, Dublin, 20-23 March 2019.

 21. Filippidis P-M., Vryzas N., Kotsakis R., Thoidis I., Dimoulas C., & Bratsas C., “Audio Event Identification in Sports Media Content: The Case of Basketball”, Proceedings of the 146th Audio Engineering Society Convention, Dublin, 20-23 March 2019.

 22. Katsaounidou, A. & Dimoulas, C., “The Role of media educator on the age of misinformation Crisis”, In Proceedings of the EJTA Teachers’ Conference on Crisis Reporting, Thessaloniki, Greece, 18–19 October 2018.

 23. Sidiropoulos E., Vryzas N., Vrysis L., Avraam, E., & Dimoulas C., “Collaborative collection and Multimedia Mapping of Crisis Semantics”, In Proceedings of the EJTA Teachers’ Conference on Crisis Reporting, Thessaloniki, Greece, 18–19 October 2018.

 24. N. Vryzas, M. Matsiola, R. Kotsakis, C. Dimoulas and G. Kalliris, “Subjective Evaluation of a Speech Emotion Recognition Interaction Framework,” Proceedings of 13th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), North Wales, 12-14 Sept. 2018.

 25. N. Vryzas, L. Vrysis, R. Kotsakis & C. Dimoulas, “Speech Emotion Recognition Adapted to Multimodal Semantic Repositories,” in Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 18), Zaragoza, 6-7 Sept. 2018.

 26. P-MFilippidis, C. Dimoulas, C. Bratsas & A. Veglis, “A Unified Semantic Sports Concepts Classification as a Key Device for Multidimensional Sports Analysis,” in Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 18), Zaragoza, 6-7 Sept. 2018.

 27. C. Vagias, L. Vrysis, C. Dimoulas & G. Papanikolaou, “Speech enhancement on the cloud by means of adaptive Wavelet-domain Wiener filtering”, 9th Greek National Conference “Acoustics 2018”, Patra, 8-9 Oct. 2018.

 28. Α. Νταλάκας, Ν. Τσίπας, Χ. Δημούλας & Γ. Καλλίρης, “Αυτοματισμοί διαδικτυακού ραδιοφώνου και «μεγάλα δεδομένα» ηχητικής σημασιολογικής επισημείωσης”, 9ο Εθνικό Συνέδριο “Ακουστική 2018”, Πάτρα, 8-9 Οκτ. 2018.

 29. Ν. Βρύζας, Α. Κατσαουνίδου, Ρ. Κωτσάκης & Χ. Δημούλας, “Διερεύνηση Τεχνικών Διπλής Συμπίεσης για την Ανίχνευση Παρουσίας Πολλαπλών Καταγραφών σε Αρχείο Ήχου”, 9ο Εθνικό Συνέδριο “Ακουστική 2018”, Πάτρα, 8-9 Οκτ. 2018.

 30. Λ. Βρύσης, Ν. Βρύζας, Ε. Σιδηρόπουλος, Ε. Αβραάμ & Χ. Δημούλας, “Αυτοματοποίηση βέλτιστων πρακτικών ηχογράφησης σε φορητές συσκευές”, 9ο Εθνικό Συνέδριο “Ακουστική 2018”, Πάτρα, 8-9 Οκτ. 2018.

 31. Vryzas N., Katsaounidou A., Kotsakis R., Dimoulas C., and Kalliris G., “Investigation of Audio Tampering in Broadcast Content”, Proceedings of the 144th AES Convention, 23-26 May 2018.

 32. Vryzas N., Sidiropoulos E., Vrysis L., Avraam E. & Dimoulas, C. A., “A Mobile Cloud Computing Collaborative Model for the Support of On-Site Content Capturing and Publishing”, Proceedings of the 4th International Conference on Communication & Management (ICCM2018), Athens, Greece, 23-26 April 2018.

 33. Filippidis P.-M., Dimoulas, C. A., Bratsas C., & Veglis, A., “A Multimodal Semantic Model for Event Identification on Sports Media Content”, Proceedings of the 4th International Conference on Communication & Management (ICCM2018), Athens, Greece, 23-26 April 2018.

 34. Κατσαουνίδου Α., Ματσιώλα Μ., Δημούλας X., “Η αναπαραγωγή αμφισβητούμενου περιεχομένου και ο ρόλος της τηλεόρασης”, Πρακτικά Συνεδρίου 50 χρόνια ελληνική τηλεόραση, στο Βαμβακάς Β. & Πασχαλίδης Γ. (Επιμ.), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2018.

 35. N. Vryzas, A. Liatsou, R. Kotsakis, C. Dimoulas, and G. Kalliris, “Augmenting Drama: A Speech Emotion-Controlled Stage Lighting Framework”, Proceedings of 12th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), ACM, 2017.

 36. Ntalakas, A., Dimoulas, C. A., Kalliris, G., & Veglis, A., “Drone journalism: generating immersive experiences”, Proceedings of the 3rd International Conference on Communication & Management (ICCM2017), Athens, Greece, 24-27 April 2017.

 37. Vrysis L., Tsipas N., Dimoulas C. & Papanikolaou G., “Extending Temporal Feature Integration for Semantic Audio Analysis”, Proceedings of the 142nd AES Convention, 20-23 May 2017.

 38. Vryzas N., Kotsakis R., Dimoulas C. & Kalliris G., “Investigating Multimodal Audiovisual Event Detection and Localization”, Proceedings of the 11th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), ACM, 2016.

 39. Κατσαουνίδου Α., Βρύζας Ν., Κωτσάκης Ρ. & Δημούλας Χ., “Έλεγχος αυθεντικότητας ψηφιακού περιεχομένου με βάση τον ήχο”, πρακτικά 8ου εθνικού συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) «Ακουστική 2016», Πειραιάς, 3-4 Οκτωβρίου 2016.

 40. Vrysis L., Tsipas N., Dimoulas C. & Papanikolaou G., “Mobile Audio Intelligence: From Real Time Segmentation to Crowd Sourced Semantics”, Proceedings of the 10th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), ACM, 2015.

 41. Vryzas N., Dimoulas C. & Papanikolaou G., “Embedding sound localization and spatial audio interaction through coincident microphones arrays”, Proceedings of the 10th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), ACM, 2015.

 42. Tsipas N., Zapartas P., Vrysis L. & Dimoulas C. “Augmenting Social Multimedia Semantic Interaction through Audio-Enhanced Web-TV Services”, Proceedings of the 10th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), ACM, 2015.

 43. Tsipas N., Vrysis L., Dimoulas C. & Papanikolaou G., “Content-Based Music Structure Analysis using Vector Quantization”, Proceedings of the 138th AES Convention, pp. 419 - 424, 2015.

 44. Ψωμαδάκη Ο., Καλλίρης Γ., Δημούλας Χ., “Σχεδιασμός και εξέλιξη του SmArt Project της Θεσσαλονίκης για την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού”, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Βόλος, Σεπτέμβριος 2015, 138-146.

 45. Kotsakis R., Dimoulas C., Kalliris G. and Veglis A., “Emotional descriptors and Quality of Experience (QoE) metrics in evaluating Mediated Learning”, in proceedings of the IEEE 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), pp.232-237, 7-9 July 2014.

 46. Kalliris G., Matsiola M., Dimoulas C. and Veglis A., “Emotional aspects in Quality of Experience and Learning (QoE & QoL) of Audiovisual Content in Mediated Learning”, in proceedings of the IEEE 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), pp.198-203, 7-9 July 2014.

 47. Τσίπας Ν., Βρύσης Λ., Δημούλας Χ. & Παπανικολάου Γ., “Εργαλεία και τεχνικές μηχανικής μάθησης για την σημασιολογική ανάλυση ήχου”, πρακτικά 7ου Εθνικού Συνεδρίου “Ακουστική 2014”, σελ. 128-135, Θεσσαλονίκη, 20-21 Οκτ. 2014.

 48. Γκάλιος Κ., Δημούλας Χ. & Καλλίρης Γ., “Κατασκευή και αξιολόγηση μικροφώνου ηχητικού πεδίου”, πρακτικά 7ου Εθνικού Συνεδρίου “Ακουστική 2014”, σελ. 356-362, Θεσσαλονίκη, 20-21 Οκτ. 2014.

 49. Sidiropoulos E. A., Kotsakis R. G., Dimoulas C. A., Kalliris G. M. & Veglis A. A., “Audio Semantic and Intelligent Processing Concepts in the New Media Environment: A Cloud Computing Model”, proceedings of the 7th Greek National Conference “Acoustics 2014”, pp. 395-402, Thessaloniki, 20-21 Oct. 2014.

 50. Dimoulas C., Kalliris G., “Investigation οf wavelet approaches for joint temporal, spectral and cepstral features in audio semantics”, Proceedings of the 134th AES Convention, pp. 509-518, 2013.

 51. Tsipas N., Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G., “Collaborative annotation platform for audio semantics”, Proceedings of the 134th AES Convention, pp. 218-222, 2013.

 52. Vrysis L., Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G., “Mobile Audio Measurements Platform: Towards Audio Semantic Intelligence into Ubiquitous Computing Environments”, Proceedings of the 134th AES Convention, pp. 183-189, 2013.

 53. Kotsakis R. G., Dimoulas C. A., Kalliris G. M., “Contribution of stereo information to feature-based pattern classification for audio semantic analysis”, Seventh international workshop on semantic and social media adaptation and personalization (SMAP 2012), pp.68-72, 3-4 Dec. 2012, doi: 10.1109/smap.2012.26

 54. Kotsakis R., Kalliris G., Dimoulas C., “Investigation of salient audio-features for pattern-based semantic content analysis of radio productions”, Proceedings of the 132nd AES Convention, pp. 513-520, 2012.

 55. Chiras Ch., Dimoulas C., Kalliris G., Veglis A., “Audiovisual information management training demands in the new media environment: the AVIMAN learning portal case”, 2nd PAnhellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET 2012), Thessaloniki, Greece, 16-18 March 2012, online: http://www.pacet.gr/index_htm_files/P216_.pdf

 56. Λ. Βρύσης, Χ. Α. Δημούλας, Γ. Μ. Καλλίρης, Γ. Παπανικολάου, “Hχόμετρο: σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού περιβάλλοντος ηχομέτρησης σε έξυπνο τηλέφωνο (i-phone)”, πρακτικά 6ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, 8- 10/10 2012.

 57. Ρ. Γ. Κωτσάκης, Γ. Μ. Καλλίρης, Χ. Α. Δημούλας, “Τεχνικές ταξινόμησης ηχητικών συμβάντων σε ραδιοφωνικές μεταδόσεις και η αξιοποίηση της στερεοφωνικής πληροφορίας”, πρακτικά 6ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, 8- 10/10 2012.

 58. Kalliris G., Dimoulas C., Veglis A., Matsiola M., “Investigating Quality of Experience and Learning (QoE & QoL) of Audiovisual Content Broadcasting to learners over IP Networks”, Proceedings of the Sixteenth IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC11), art. no. 5983946, pp. 836-841, 2011.

 59. Avdelidis K., Dimoulas C., Kalliris G, Papanikolaou G., “Designing Optimal Phoneme-Wise Fuzzy Cluster Analysis”, Proceedings of the 128th AES Convention, paper no. 8137, London, May 22-25, 2010.

 60. Avdelidis K., Dimoulas C., Kalliris G, Papanikolaou G., “A Heuristic Text-Driven Approach for Applied Phoneme Alignment”, Proceedings of the 128th AES Convention, paper no. 8134, London, May 22-25, 2010.

 61. Δημούλας Χ., Καλλίρης Γ., “Προσαρμοστικές τεχνικές επεξεργασίας μέσω τελεστών εκθετικού μέσου με σκοπό την ανίχνευση, κατάτμηση και διαχείριση ηχητικών σημάτων ραδιοφωνικών παραγωγών”, πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2010», σελ. 626-643, Αθήνα, 4 – 6/10 2010.

 62. Σεβαστιάδης Χ., Δημούλας Χ., Παπανικολάου Γ., “Ηχοπροστασία περιβάλλοντος χώρου του υπαίθριου κέντρου διασκέδασης των πανεπιστημιακών κατασκηνώσεων ΑΠΘ: συνδυασμένη εφαρμογή δομικών και ηλεκτρακουστικών παρεμβάσεων”, πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2010», σελ. 409-503, Αθήνα, 4 – 6/10 2010.

 63. Κούτρος Μ., Σεβαστιάδης Χ., Παπουτσή Α., Δημούλας Χ., “Ακουστικός και ηλεκτρακουστικός σχεδιασμός αίθουσας διαλέξεων στο ιστορικό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ”, πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2010», σελ. 125-140, Αθήνα, 4 – 6/10 2010.

 64. Kalliris G. and Dimoulas C., “Audiovisual Content Management Issues for the New Media Environment”, Proceedings of the International Conference “New Media and Information: Convergences and Divergences”, Athens, Greece, 6-9 May 2009.

 65. Dimoulas C., Kalliris G., Avdelidis K., Papanikolaou G., “Improved Localization of Sound Sources Using Multi-Band Processing of Ambisonic Components”, Proceedings of the 126th AES Convention, paper no. 7691, Munich, May 7- 10, 2009.

 66. Dimoulas C., Kalliris G., Avdelidis K., Papanikolaou G., “Spatial Audio Content Management within the MPEG-7 standard of Ambisonic Localization and Visualization Descriptions”, Proceedings of the 126th AES Convention, paper no. 7692, Munich, May 7- 10, 2009.

 67. Vegiris C., Dimoulas C. and Papanikolaou G. “Audio Content Annotation, Description and Management Using Joint Audio Detection, Segmentation and Classification Techniques”, Proceedings of the 126th AES Convention, paper no. 7661, Munich, May 7- 10, 2009.

 68. Δημούλας Χ., Καλλίρης Γ., Παπανικολάου Γ., “Τεχνικές προσομοίωσης μικροφώνων ηχητικού πεδίου και σχεδιασμού περιφερικού / τρισδιάστατου ήχου, στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων”, πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2008», σελ. 59-68, Ξάνθη, 29/9 – 1/10, 2008.

 69. Καλλίρης Γ., Δημούλας Χ., “Τεχνικές βελτίωσης της σηματοθορυβικής σχέσης κατά την ηχογράφηση με χρήση προσαρμοστικών φίλτρων Wiener σε διατάξεις πολλαπλών μικροφώνων λήψης”, πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2008», σελ. 78-86, Ξάνθη, 29/9 – 1/10, 2008.

 70. Βεγίρης Χ., Δημούλας Χ., Παπανικολάου Γ., “Αυτόματος εντοπισμός και αναγνώριση ηχητικών προτύπων σε εφαρμογές ζωντανής πολυκαναλικής εγγραφής και μετάδοσης περιφερικού ήχου”, πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2008», σελ. 69-77, Ξάνθη, 29/9 – 1/10, 2008.

 71. Dimoulas C., Avdelidis K., Kalliris G. and Papanikolaou G., “Sound Source Localization and B-Format Enhancement Using Sound Field Microphone Sets”, Proceedings of the 122nd AES Convention, paper no. 7091, May 2007.

 72. Dimoulas C., Vegiris C., Avdelidis K., Kalliris G. and Papanikolaou G., “Automated Audio Detection, Segmentation, and Indexing with Application to Postproduction Editing”, Proceedings of the 122nd AES Convention, paper no. 7138, May 2007.

 73. Δημούλας Χ., Αβδελίδης Κ., Καλλίρης Γ., Παπανικολάου Γ., “Ανάλυση ακουστικών φαινομένων παρατεταμένου χρόνου, και διαχείριση περιεχομένου με το πρωτόκολλο MPEG-7”, πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ: «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006», σελ. 425-432, Ηράκλειο Κρήτης, 18/9 – 19/9, 2006.

 74. Καρβουνάρης Π., Campobello G., Δημούλας Χ., Μπάμνιος Γ., “Ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού για την εξαγωγή ηχητικών – μουσικών πληροφοριών σε σήματα MIDI”, πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ: «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006», σελ. 419-424, Ηράκλειο Κρήτης, 18/9 – 19/9, 2006.

 75. Δημούλας Χ., Καρδαράς Χ., Καλλίρης Γ., Αβδελίδης Κ., Παπανικολάου Γ., “Ανάπτυξη εφαρμογής για διεξαγωγή προληπτικής ακουομετρικής εξέτασης από απόσταση”, πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ: «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2004», σελ. 181-186, Θεσσαλονίκη, 27/9 – 28/9, 2004.

 76. Καλλίρης Γ., Αβδελίδης Κ., Βαγιόκας Ν., Γούσιος Χ., Δημούλας Χ., Παστιάδης Κ., Σεβαστιάδης Χ., Παπανικολάου Γ., “Θόρυβος και Δονήσεις σε εργασιακούς χώρους: εκτίμηση – πρόβλεψη, μέτρα προστασίας”, πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ: «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2004», σελ. 421-430, Θεσσαλονίκη, 27/9 – 28/9, 2004.

 77. Parlantzas Ε., Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G., Sevastiadis C., “Software Application for Electroacoustic Measurements Using the Time Delay Spectrometry (TDS) Method”, Proceedings of the 116th AES Convention, paper no. 6007, May 2004.

 78. Fouloulis A., Goussios C., Dimoulas C., Kalliris G, Papanikolaou G., “A Software Application for the Estimation of Room Acoustics Behaviour by Multi-Source Excitation”, Proceedings of the 116th AES Convention, Proceedings of the 116th AES Convention, paper no. 6102, May 2004.

 79. Papanikolaou G., Kalliris G., Goussios C., Dimoulas C., “An Application of Ambiophony for the Enhancement of the Reverberant Environment inside the Walls of a Byzantine Castle”, Proceedings of the 114th AES Convention, paper no. 5792, March 2003.

 80. Goussios C., Kalliris G., Dimoulas C., Charalampidis S. and Papanikolaou G., “Improvements of a Horn-loaded Omnidirectional Sound Source”, Proceedings of the 114th AES Convention, paper no. 5750, March 2003.

 81. Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G. and Kalampakas A., “Abdominal sounds pattern classification using advanced signal processing and artificial intelligence”, Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence for Modelling Control and Automation (CIMCA 2003) /ISBN 1740880684, pp. 71-82, Feb 2003.

 82. Δημούλας Χ., Καλλίρης Γεώργιος, Παπανικολάου Γεώργιος, “Ανάπτυξη γραφικού, φιλικού προς το χρήστη λογισμικού για την διερεύνηση παραμέτρων ακουστικής χώρων”, πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ: «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2002», σελ. 101-106, Πάτρα, 30/9 – 1/10, 2002.

 83. Avdelidis K., Dimoulas C., Kalliris G., Bliatsiou C., Pasias T., Stoitsis G., & Papanikolaou G., “Multilingual Automated digital talking character”, proceedings of the IBC 2002 Convention, Amsterdam Sept. 2002.

 84. Kalliris G., Dimoulas C., Papanikolaou G., Avdelidis K., Passias T., and Stoitsis J., “Phoneme recognition for 3d modelled digital character talking emulation”, Proceedings of the AES 112th Convention, paper no. 5626, May 2002.

 85. Παπανικολάου Γ., Καλλίρης Γ., Γαλατσοπούλου Φ., Δημούλας Χ., “Σχεδιασμός και υλοποίηση του μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευσης από Απόσταση του ΑΠΘ”, πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 25-27 Μαΐου 2001.

 86. Φιτσιώρη Ε., Μπαφέρα Ζ., Δημούλας Χ., Καλλίρης Γ., Παπανικολάου Γ., “Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για χρήση στην εκπαίδευση από απόσταση μέσω εξειδικευμένων περιβαλλόντων γραφικών”, πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 25-27 Μαΐου 2001.

 87. Χρηστίδης Α., Δημούλας Χ., Καλλίρης Γ., Σεβαστιάδης Χ., Kουντουράς Ν. & Παπανικολάου Γ., “Σχεδιασμός και κατασκευή ψυχοφυσιολογικής-βιοιατρικής εφαρμογής για την αντικειμενική μέτρηση της επίδρασης του θορύβου πόλης στον ανθρώπινο οργανισμό”, πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοφυσιολογίας, Θεσσαλονίκη, 7-10 Ιουνίου 2001.

 88. Dimoulas C., Kalliris G., Sevastiadis C., Papanikolaou G. and Christidis D., “Development of an engineering application for subjective evaluation of human response to noise”, Proceedings of the AES 110th Convention, paper no. 5408, May 2001.

 89. Kalliris G., Papanikolaou G. and Dimoulas C., “Broad-Band Acoustic Noise Reduction using a Novel Frequency Depended Parametric Wiener Filter. Implementations using Filter-bank, STFT and Wavelet Analysis/Synthesis Techniques”, Proceedings of the AES 110th Convention, paper no. 5382, May 2001.

 90. Sevastiadis C., Rizakos C. Kalliris G., Dimoulas C., Papanikolaou G., “Development of a distance learning environment, with a media on demand server and dynamic web pages. Application for digital audio Internet courses”, Proceedings of the AES 110th Convention, paper no. 5348, May 2001.

 91. Dimoulas C., Sevastiadis C., Kalliris G., Matsiola M., Papanikolaou G., “Room Acoustics and Sound System Design of a Prototype Teaching Room with Videoconferencing Facilities”, Proceedings of the AES 108th Convention, paper no. 5141, February 2000.

 92. Sevastiadis C., Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G., “Acoustical Adaptation of a Closed Amphitheater Designated for 3D Sound Reproduction”, Proceedings of the AES 108th Convention, paper no. 5142, February 2000.

 93. Papanikolaou G., Kalliris G., Dimoulas C., Pastiadis C., Galatsopoulou F., “Deployment of Internet Resources for Digital Audio Learning Courses”, Proceedings of the AES 108th Convention, paper no. 5121, February 2000.

 94. Dimoulas C., Papanikolaou G., Kalliris G., Pastiadis C., “Computer aided systems for prolonged recording and analysis of human bowel sounds”, Proceedings of the JOINT ASA / EAA / DEGA MEETING ON ACOUSTICS, Berlin, March 14 – 19, 1999.

 95. Pastiadis C., Papanikolaou G., Dimoulas C. and Kalampakas A. “Intestinal Motility Recording and Analysis”, Proceedings of the VIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing MEDICON ’98, Lemesos, Cyprus, 1998.

   

Ανακοινώσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά

 1. Avraam E., Veglis A., & Dimoulas C., “News article consumption habits of Greek internet users,” Presented at the 6th International Conference on Communication and Management (ICCM-2021), abstracts: https://coming.gr/wp-content/uploads/2021/08/2021_CommunicatinginaModernWorld_Abst_Book_FINAL_ICCM2021.pdf, Athens 1 - 3 August, 2021.

 2. Sidiropoulos, E., Vryzas, N., Vrysis, L., Avraam, E., & Dimoulas C., “Modelling a collaborative mobile platform for knowledge-based information retrieval and filtering from news publishing in the media ecosystem”, Presented at the Future of Journalism conference 2019, Cardiff, 12-13 Sept. 2019 (presented and in proceeding abstracts: https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/1700383/FoJ_2019_Book_of_Abstracts.pdf).

 3. Vryzas, N., Sidiropoulos, E., Vrysis, L., Avraam, E., & Dimoulas, C., “Machine-assisted reporting in the era of Mobile Journalism: the MOJO-mate platform”, Presented at the 5th International Conference on Communication and Management (ICCM-2019), Athens, 15-18 April 2019 (presented, in proceeding abstracts: http://coming.gr/wp-content/uploads/2018/03/ABSTRACT_BOOK_ICCM2019_AB_GOOD.pdf).

 4. Katsaounidou, A., Vryzas, N., Kotsakis, R., and Dimoulas, C., “Multimodal News authentication as a service: The ‘True News’ Extension”, Presented at the 5th International Conference on Communication and Management (ICCM-2019), Athens, 15-18 April 2019 (presented and in proceeding abstracts: http://coming.gr/wp-content/uploads/2018/03/ABSTRACT_BOOK_ICCM2019_AB_GOOD.pdf).

 5. Dimoulas C., Tsourvakas G., Kalliris G., Papakis N., “Audiovisual content management for the new media environment and economic aspects”, presented at the 10th World Media Economics and Management Conference, Thessaloniki, Greece, May 23-27, 2012.

 

Προσκεκλημένες διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες ανακοινώσεις
 1. Δημούλας, Χ. «Τεχνικές αρχειοθέτησης & διαχείρισης (αθλητικού) οπτικοακουστικού περιεχομένου», προσκεκλημένη διάλεξη στο πλαίσιο του προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης των επαγγελματιών αθλητικών συντακτών και μετά από δωρεά που ενέκρινε το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προς τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Περίπτερο 1 – ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 1/4/2017.

 2. Δημούλας, Χ. «Σημασιολογική ανάλυση και ευφυής επεξεργασία (αθλητικού) οπτικοακουστικού περιεχομένου», προσκεκλημένη διάλεξη στο πλαίσιο του προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης των επαγγελματιών αθλητικών συντακτών και μετά από δωρεά που ενέκρινε το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προς τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Περίπτερο 1 – ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 8/4/2017.

 3. Δημούλας, Χ., Επαλήθευση αυθεντικότητας ψηφιακού περιεχομένου: Τεχνολογικές προκλήσεις και ο ρόλος του δημοσιογράφου, εισήγηση στο πλαίσιο της ημερίδας / εργαστηρίου (Workshop) “Εργαλεία εντοπισμού-επιβεβαίωσης βίντεο που δημοσιεύονται στα κοινωνικά μέσα: Η πλατφόρμα του InVID”, Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2017, https://www.auth.gr/news/press/24860

 4. Δημούλας Χ., "Έξυπνη ανάλυση, αναζήτηση και αρχειοθέτηση αθλητικού περιεχομένου", προσκεκλημένη διάλεξη στο πλαίσιο του 1ου Κύκλου Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης της Ακαδημίας Αθλητικών Συντακτών (ΑΚΑΣ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), αμφιθέατρο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας -Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), Θεσσαλονίκη, 20/5/2015.

 5. Δημούλας Χ., "Πολυμέσα και Βίντεο", επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Media Parks (2ος και 3ος κύκλος Θεσσαλονίκης) Εργαστήριο ΜΜΕ, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος – Ιούνιος 2015.

 6. Δημούλας Χ., "Ζητήματα δημοσιογραφικής αρχειοθέτησης: Σημασιολογικός σχολιασμός και (έξυπνη) διαχείριση οπτικοακουστικού περιεχομένου", προσκεκλημένη διάλεξη σε μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) και στο πλαίσιο σεμιναρίων για τα Νέα Μέσα στο Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΜ-Θ (19/2/2014).

 7. Καλλίρης Γ. και Δημούλας Χ., "Wikimedia Commons: Τα "Κοινά Βικιμέσα" και οι δυνατότητες συμμετοχής σε ένα ελεύθερο αποθετήριο πολυμέσων", Επιστημονική ημερίδα: "Συμμετοχική Ανάπτυξη Περιεχομένου: Η περίπτωση της Ελληνικής Wikipedia", ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2012.

 8. Δημούλας Χ., "Παραγωγή, ψηφιακή επεξεργασία & διαχείριση οπτικοακουστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο", προσκεκλημένη διάλεξη/εργαστήριο (workshop) στο πλαίσιο του Σεμιναρίου "Νέα Μέσα και διαδίκτυο: Παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου (κείμενο, εικόνα, κινούμενη εικόνα)", Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, Άγιοι Πάντες Αποκορώνου Χανίων, Κρήτη, Ιούλιος 2012.

 9. Δημούλας Χ., Βέγλης Α., Γαρδικιώτης Α. και Καλλίρης Γ., "Οπτικοακουστική ανάλυση της ανθρώπινης επικοινωνίας και ψυχο-φυσιολογικής κατάστασης και η επίδρασή της στη εκπαιδευτική διαδικασία", Διημερίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΑΠΘ με θέμα: "Προπτυχιακές Σπουδές και Εκπαιδευτικές πρακτικές στο ΑΠΘ", ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2012.

 10. Δημούλας Χ., "Σημασιολογική Ανάλυση και Διαχείριση Ηχητικού Περιεχομένου", προσκεκλημένη διάλεξη στο Τμήμα τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων, Κεφαλονιά, Μάρτιος 2012.

 11. Καλλίρης Γ, Δημούλας Χ., Ματσιώλα Μ., Σεμινάριο Κατάρτισης Δημοσιογράφων στις Τεχνολογίες των Νέων Μέσων με αντικείμενο "Ήχος και Εικόνα στο Διαδίκτυο - Προωθημένες Εφαρμογές podcasting, i-reporting", Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ), Απρίλιος 2011.

 12. Δημούλας Χ., "Μετάδοση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο και μέσω διαδικτύου", παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ως άνω ερευνητικού έργου με επιστημονικό υπεύθυνο τον Γ. Παπανικολάου, Sony European Professional Solutions Road-Show, Θεσσαλονίκη, αναφορά στο Radio-Link (τεύχος 33) σελ. 71, 2008.

 13. Παπανικολάου Γ., Δημούλας Χ., "Η Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας (HDTV) και η "αργή επανάσταση" του ψηφιακού κινηματογράφου (D-cinema): μύθοι και πραγματικότητα", Εργαστήριο (workshop) στο πλαίσιο του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 23 Μαρτίου 2007.

 14. Δημούλας Χ., "Το κλαρίνο στην ελληνική παράδοση: Βάιος Μαλιάρας, η ζωή και το έργο του", προσκεκλημένη διάλεξη στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης παρουσίασης του ως άνω πολυγλωσσικού / διαδραστικού τίτλου DVD-video, Χατζηγειάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, 27 Μαΐου 2004.

 15. Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G. and Kalampakas A., "Prolonged recording, data manipulation and analysis of human bowel sounds using multi-channel, continuous acquisition and streaming to disk techniques", National Instruments World Wide Conference "NI-Days 2002-2003", Thessaloniki 2003.

 16. Δημούλας Χ., Παπανικολάου Γ., "Προβολή της ελληνικής παράδοσης μέσα από ένα διαδραστικό τίτλο DVD", προσκεκλημένη διάλεξη στη διημερίδα με θέμα "Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ύπαιθρο", Δήμος Κάτω Ολύμπου Λάρισας, 12-13  Δεκ 2003 (αναφορά σε Ελευθεροτυπία 27/12/2003). 

 17. Παπανικολάου Γ., Δημούλας Χ., "Από την Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας (HDTV) στον ψηφιακό κινηματογράφο (D-cinema)", διημερίδα για το "Παρόν και τo μέλλον των διαδικτυακών μετα-μέσων", στο πλαίσιο του 43ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Μύλος Θεσσαλονίκη, 13-14 Νοεμβρίου 2002.

 18. Δημούλας Χ., Παπανικολάου Γ., "Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του πολιτισμού: από τη θεωρία στην πράξη", Ημερίδα με θέμα: "Οι γλώσσες ως γέφυρα επικοινωνίας των λαών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών", ΤΕΙ Λάρισας, 28 Νοεμβρίου 2001.

 19. Παπανικολάου Γ., Καλλίρης Γ., Δημούλας Χ., "Η πρόκληση του Ψηφιακού - Ηλεκτρονικού Κινηματογράφου", διημερίδα με θέμα "Ψηφιακός Κινηματογράφος και Δημιουργικότητα", στο πλαίσιο του 42ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ολύμπιον Θεσσαλονίκης, 16/11/2001.

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ

  • Ηλεκτρονικά ΜΜΕ (2012-2022)
  • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Οπτικοακουστικών Μέσων (2022-)
  • Ψηφιοποίηση και οπτικοποίηση πληροφορίας (2023-)
  • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι – Ραδιόφωνο (2012-2022)
  • Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων Ι – Ραδιόφωνο (2022-)
  • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ – Τηλεόραση (2012-2022)
  • Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων ΙΙ – Τηλεόραση (2022-)
  • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία
  • Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων στα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ (2014-2021)
  • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πολυμεσικής Δημοσιογραφίας (2021- )
  • Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ (2017- )

  • Τεχνολογία του ήχου και της εικόνας: αποθήκευση, επεξεργασία, μετάδοση

  Επικουρική διδασκαλία ως υποψήφιος διδάκτορας (1998-2006)

  • Ηλεκτρακουστική Ι
  • Ηλεκτρακουστική ΙΙ
  • Τηλεοπτικά Συστήματα

Τμήμα Ηλεκτρονικής (πρώην ΑΤΕΙΘ) (επιστημονικός συνεργάτης, 2004-2011)

  • Συστήματα Ήχου
  • Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή
  • Τεχνολογία ΜΜΕ-Ι
  • Τεχνολογία ΜΜΕ-ΙΙ
Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΠΜΣ Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ

  • Διαδικτυακό ραδιόφωνο
  • Διαδικτυακή τηλεόραση
  • Πολυμεσική Δημοσιογραφία

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών & Επικοινωνιών», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

  • Τεχνικές λήψης, επεξεργασίας και διαχείρισης ήχου (2007-18)
  • Τεχνικές καταγραφής και επεξεργασίας ήχου (2018 - )
  • Τεχνικές λήψης, επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνας (2007-18)
  • Τεχνικές καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας (2018 - )
  • Εργαστήριο ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής (2007-2017)
  • Εργαστήριο πολυμεσικής παραγωγής (2007-)
  • Ανάκτηση Οπτικοακουστικής Πληροφορίας (2018 - )
  • Έλεγχος Αυθεντικότητας Ψηφιακού Περιεχομένου (2018 - ):

Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμ. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ “Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism”

  • DIM 102 – Digital tools in new media (2015 - )
  • DIM 103 – Digital content Production (text, image, sound & video) (2015-16)
  • DIM 111 – Multimedia Journalism: Authoring for Interactive Media (2018-2022)
  • Digital media authoring: Non-linear and interactive storytelling (2016-18)


Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας: Δίκαιο και Πολιτική», Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

  • ΤΠΕΑ1 - Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Διαχείρισης Πληροφοριακών Ροών


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)», Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

  • Θεματική ενότητα «ΑΣΠ-50: Ήχος και Τέχνες» (2016-2021)
  • Θεματική ενότητα «ΑΣΠ-50: Ακουστικός Σχεδιασμός» (2021 - )
  • Θεματική ενότητα «ΑΣΠ-61: Ειδικά θέματα ακουστικού σχεδιασμού και πολυμέσων» (2018-19)


Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», Τμήμα Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ

  • Μεθοδολογίες και Πρακτικές στις Τεχνολογίες Πολυμεσικής Παραγωγής (2016-17).
Επίβλεψη διατριβών

Διδακτορικές διατριβές

 • Κυρίως επιβλέπων

  1. Διαδραστικά και συνεργατικά περιβάλλοντα υποστήριξης του ελέγχου αυθεντικότητας ψηφιακού περιεχομένου [Αναστασία Κατσαουνίδου, ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε επιτυχώς, με βαθμό άριστα, τον Απρίλιο του 2020, λαμβάνοντας υποτροφία του φορέα ΙΚΥ, http://ikee.lib.auth.gr/record/318930].

  2. Αυτοματισμοί ανάλυσης και διαχείρισης οπτικοακουστικών ροών στα ψηφιακά μέσα και τη διαμεσική επικοινωνία [Νίκος Βρύζας, ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε επιτυχώς, με βαθμό άριστα, τον Δεκέμβριο του 2020, λαμβάνοντας υποτροφία του φορέα ΕΛΙΔΕΚ http://ikee.lib.auth.gr/record/326357].

  3. Εξόρυξη γνώσης από μεγάλα δημοσιογραφικά δεδομένα [Μιχάλης Νιάρχος, έναρξη Μάρτιος 2020, σε εξέλιξη].

  4. Σημασιολογική Επεξεργασία Πολυμεσικών Δεδομένων στις Υπηρεσίες Φορητής Δημοσιογραφίας (Mobile Journalism) [Μαρίνα Σταματιάδου, έναρξη Οκτώβριος 2020, σε εξέλιξη].

  5. Τεχνολογίες Παιχνιδοποίησης και Διαμεσικής Εκπαίδευσης στον Ψηφιακό Γραμματισμό [Σιαμτανίδου Ελένη, έναρξη Μάρτιος 2021, σε εξέλιξη].

 • Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής

  1. Τεχνικές οπτικοακουστικής επεξεργασίας και ανάλυσης της ανθρώπινης επικοινωνίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ [Βρύσης Λ., ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε επιτυχώς το 2019 με βαθμό άριστα, https://ikee.lib.auth.gr/record/305871].

  2. Τεχνολογίες μη γραμμικών μέσων επικοινωνίας για τη διαχείριση του πολιτισμού: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. ΑΠΘ [Οφηλία Ψωμαδάκη, ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε επιτυχώς το 2018 με βαθμό άριστα, λαμβάνοντας υποτροφία του φορέα ΙΚΥ, https://ikee.lib.auth.gr/record/301380].

  3. Ειδήσεις στο διαδίκτυο: Χρήση και επίδραση τεχνολογικών εργαλείων στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο και τα διαδικτυακά ΜΜΕ, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. ΑΠΘ [Δημήτρης Γιομελάκης, ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε επιτυχώς το 2019 με βαθμό άριστα, https://ikee.lib.auth.gr/record/309968].

  4. Σημασιολογικός Ιστός και Δημοσιογραφία: Τεχνολογικές προκλήσεις & Νέα πρότυπα άσκηση δημοσιογραφίας, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. ΑΠΘ [Κοσμάς Παναγιωτίδης , έναρξη 2015, σε εξέλιξη].

  5. Πρακτικές και εργαλεία στη Δημοσιογραφία δεδομένων, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. ΑΠΘ [Χριστίνα Καρυπίδου, έναρξη 2018, σε εξέλιξη].

Mετα-διδακτορικές έρευνες - Διατριβές

  1. Μελέτη του φαινομένου των χρονικών θυρίδων στην κατανάλωση ειδησεογραφικού περιεχομένου στην Ελλάδα [Αβραάμ Ε., ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2021 με χρηματοδότηση Υποτροφίας ΙΚΥ].

 

Διακρίσεις
 1. Απονομή βραβείου ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ από την “Επιτροπή Αριστείας ΑΠΘ” με την ιδιότητα του μέντορα της ερευνητικής ρομποτικής ομάδα PANDORA, για τη δράση της σε διεθνές επίπεδο, Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, 18 Δεκεμβρίου 2017 (https://www.auth.gr/news/press/24869).

 2. Κατάκτηση της 2ης θέσης στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό RobocupRescue 2015 στην κατηγορία αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων (Best of class in autonomy), που πραγματοποιήθηκε από 17 έως 23 Ιουλίου 2015, στο Χεφέι της Κίνας, με τη ρομποτική ομάδα PANDORA του ΑΠΘ (http://www.auth.gr/news/articles/19133).

 3. Κατάκτηση της 3ης θέσης στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό MIREX 2015 (Music Information Retrieval Evaluation eXchange) στην κατηγορία «Εντοπισμού Μουσικής / Ομιλίας» (Music/Speech Detection), με την ομάδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων ΑΠΘ (https://www.auth.gr/news/articles/19594).

 4. Βράβευση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτά Μαθήματα» (Open Courses) του ΑΠΘ για το μάθημα «Ηλεκτρονικά ΜΜΕ» (https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS105/), Α+ επιπέδου (24 Σεπτεμβρίου 2015, ΚΕΔΕΑ, https://opencourses-project.auth.gr/node/158).

 5. Κατάκτηση της 2ης θέσης στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό RobocupRescue 2013 στην κατηγορία αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων (Best of class in autonomy), που πραγματοποιήθηκε 24-30 Ιουνίου 2013, στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, με τη ρομποτική ομάδα PANDORA του ΑΠΘ (http://www.auth.gr/news/articles/16136).

 6. Χρηματοδότηση Αριστείας από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ στο πλαίσιο της δράσης Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα με αντικείμενο «Σύγχρονες τεχνολογίες των ηλεκτρονικών ΜΜΕ: έξυπνες τεχνικές ανάλυσης, περιγραφής και διαχείρισης περιεχομένου», 2013.

 7. Υποτροφία μεταδιδακτορικής έρευνας από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ με αντικείμενο «Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου: εφαρμογή στην ραδιοτηλεοπτική παραγωγή και τα νέα επικοινωνιακά μέσα», Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ, 2008.

 

Ερευνητικά προγράμματα


Επιστημονικά υπεύθυνος
ΑΠΘ

 1. «Πολυδιάστατα αποθετήρια δεδομένων (data lakes) με δυνατότητες αναζήτησης για την υποστήριξη της παραγωγής και διανομής ταινιών και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς», Έργο Horizon (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01), επιστημονικά υπεύθυνος ΑΠΘ, 2022-2025.

 2. «Φορητοί αισθητήρες και συστήματα τετραπτέρων (drones) για αστική κοινωνική και περιβαλλοντική παρατήρηση και αλλαγή συμπεριφοράς», Έργο Horizon 2020, επιστημονικά υπεύθυνος ΑΠΘ, 2021-2024.

 3. «Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής 2022», αυτοχρηματοδοτούμενο έργο, επιστημονικά υπεύθυνος, 2022.

 4. «Υπηρεσίες υποστήριξης δημοσιογράφων (ρεπόρτερ) στην επί τόπου συλλογή και δημοσίευση περιεχομένου: συνεργατικά μοντέλα φορητής υπολογιστικής νέφους» (MIS 5005033), έργο πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», επιστημονικά υπεύθυνος έργου, 2018-2019.

 5. «Τεχνολογίες Διαμεσικής Επικοινωνίας και Πολυμεσικής Διάδρασης σε Νέα Υπολογιστικά Περιβάλλοντα», υποτροφία διδακτορικής έρευνας ΕΛΙΔΕΚ, επιβλέπων/επιστημονικά υπεύθυνος έργου, 2017-2019.

 6. «Σύγχρονες τεχνολογίες των ηλεκτρονικών ΜΜΕ: έξυπνες τεχνικές ανάλυσης, περιγραφής και διαχείρισης περιεχομένου» (Πρόγραμμα Αριστείας με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ στο πλαίσιο της δράσης Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα, 2013).

 7. «Παράδοση, νέοι και νέες μορφές επικοινωνίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών», υπεύθυνος του έργου με την ιδιότητα του Ειδικού Συμβούλου του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού, χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων – θεαμάτων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς αξιοποιώντας τις ΤΠΕ), 2002-2003.

 

Μέλος ερευνητικής ομάδας

 1. «Ψηφιακό παρατηρητήριο ψηφιακών μέσων και παραπληροφόρησης» (MedDMO: Mediterranean Digital Media Observatory), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ψηφιακής Ευρώπης» (Digital Europe Work Programme 2021-2022, Call Digital Transformation: DIGITAL-2021-TRUST-01, TOPIC ID: DIGITAL-2021-TRUST-01-EDMO), ερευνητής 2022-2025 (υποστήριξη, ψηφιακός γραμματισμός, τεχνικές δικανικού ελέγχου/αυθεντικότητας, ευφυή συστήματα).

 2. «MediaVerse: A universe of media assets and co-creation opportunities at your fingertips», Programme H2020-EU.2.1.1., Funding Scheme IA – Innovation action, Grant agreement no 957252,  Αξιολόγηση εργαλείων και μεθόδων επαλήθευσης πολυμεσικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεργαζόμενος ερευνητής ΕΚΕΤΑ, 2022-23.

 3. «Καινοτόμα φοιτητοκεντρική προσέγγιση για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων για φοιτητές και νέους μετανάστες (MATE)», Erasmus+ (KA2), ερευνητής (υποστήριξη, ψηφιακός γραμματισμός, κοινωνικά μέσα) 2021.

 4. «Πρόληψη Μίσους κατά των προσφύγων και των μεταναστών (PHARM)», Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Δικαιοσύνης & Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (JUST-REC), ερευνητής στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων /επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) για την αναγνώριση ρητορικής μίσους, 2020-22.

 5. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ψηφιακά μέσα, επικοινωνία και δημοσιογραφία», αναπληρωτής υπεύθυνος έργου ΕΛΚΕ (αυτοχρηματοδοτούμενο), 2018-23.

 6. «Σημασιολογικές υπηρεσίες και μοντέλα διαχείρισης συμμετοχικής δημοσιογραφίας», έργο στην πρόσκληση ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», αναπληρωτής υπεύθυνος, 2018-2020.

 7. «Ψηφιακή προβολή της ιστορίας & του πολιτισμού των Μετέωρων και του Όλυμπου - ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης προορισμών περιφέρειας Θεσσαλίας» (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Θεσσαλίας), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ, 2014-2018.

 8. «Διοργάνωση media park και εκπαιδευτικού κύκλου Θεσσαλονίκης», παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού – φάκελου κατάρτισης /εισήγηση σεμιναρίων, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΑΠΘ, 2015.

 9. «Κλιμακούμενες υπηρεσίες λογισμικού» (Scaffolding Scalable Software Services), Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures), 2014-2016.

 10. «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» (Υποέργο 1 της ενταγμένης πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ»), ΠΕ2: Δημιουργία Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων, με την ιδιότητα: α) του κύριου συγγραφέα, και β) του αξιολογητή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1 «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική», Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ), 2014-2016.

 11. «Ακαδημαϊκή συνεργασία ΑΠΘ – Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΑΠΘ» (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλία του μαθήματος “MULTIMEDIA PRODUCTION” στην Αγγλική γλώσσα, ΑΠΘ, 2015).

 12. «Ανοιχτά Μαθήματα: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις», στο πλαίσιο της Ιδρυματικής Δράσης του ΑΠΘ Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ (ΕΣΠΑ, παραγωγή και διαχείριση του ανοικτού μαθήματος Ηλεκτρονικά ΜΜΕ (τύπος Α+) στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ, 2013).

 13. «Τόπος προαγωγής δημιουργικότητας φοιτητών στον τομέα της οπτικοακουστικής παράγωγης», (Κοινωνία της Πληροφορίας: παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη σε θέματα οπτικοακουστικών τεχνολογιών, Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων ΑΠΘ, 2009-2010).

 14. «Αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ για τη σύνδεση των σπουδών με της ΤΠΕ» (ΕΠΕΑΕΚ: σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών – εικονικών εργαστηρίων πάνω σε θέματα των τεχνολογιών του ήχου και της εικόνας, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΑΠΘ, 2003-2008).

 15. «Αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙΘ», (ΕΠΕΑΕΚ έργο: εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο Τηλεοπτικό στούντιο, αναδιάρθρωση της ύλης και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου – πολυμεσικού) για τα μαθήματα των τεχνολογιών του ήχου και της εικόνας, Τμ. Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙΘ, 2006-2008).

 16. «Πρότυπο για την αξιολόγηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο», (πρόγραμμα ΓΓΕΤ με συντονιστή το φορέα ΕΛΙΝΥΑΕ: ειδικός σε θέματα ακουστικής, εκτίμηση, μοντέλα πρόβλεψης και μέτρα προστασίας για την επίδραση του θορύβου και των δονήσεων της εργαζομένους, 2003-2005).

 17. «Εφαρμογές στη σχολική και τη δια βίου εκπαίδευση», (ΕΠΕΑΕΚ: εισήγηση σεμιναρίων ΤΠΕ, σχεδιασμός εκπαιδευτικών νησίδων Η/Υ, εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών απόκτησης εξοπλισμού ΤΠΕ, διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ 2002-2003).

 18. «Επιστημονική Υποστήριξη της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας e-Europe», (ερευνητής – μηχανικός τηλεπικοινωνιών: ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου για την ευρυζωνική πρόσβαση, τη βέλτιστη αξιοποίηση του ραδιοφάσματος, της υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης /διοίκησης /διακυβέρνησης, το διαδίκτυο ταχείας διασύνδεσης ερευνητικών και ακαδημαϊκών ευρωπαϊκών φορέων (GEANT), της υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 3ης /4ης γενιάς, της πλατφόρμες ψηφιακής τηλεόρασης, 2002-2003).

 19. «Εικονικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο», (IST πρόγραμμα με συντονιστή το φορέα “Europace 2000”: διευρωπαϊκή συνεργασία για το σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Ανοιχτού Πανεπιστημίου cEVU, 2001-2003).

 20. «Αξιολόγηση διατάξεων και καυσίμων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών» (ακουστικές μετρήσεις, αναλύσεις θορύβου εκπομπής οχημάτων, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, 2002).

 21. «Ενίσχυση σπουδών πληροφορικής στο ΑΠΘ», (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: εκπόνηση και υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, 2002).

 22. «Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης / ξένης γλώσσας» (ΕΠΕΑΕΚ Ι: διοικητική υποστήριξη και τεχνικοοικονομική παρακολούθηση του έργου, ειδικός Η/Υ – επιβλέπων εργαστηρίων, 1998-2001).

 23. «Γλωσσική επικοινωνία και η νεοελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: διοικητική υποστήριξη και τεχνικοοικονομική παρακολούθηση του έργου, ειδικός Η/Υ – επιβλέπων εργαστηρίων, 2001-2003).

 24. «Εγγραφή, επεξεργασία και αναπαραγωγή σημάτων ήχου και εικόνας» (χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς: μηχανικός – ερευνητής της τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων ΑΠΘ, 2001»).

 25. «Επαγγελματική επιμόρφωση φιλολόγων -Β’ Φάση» (ΕΠΕΑΕΚ: διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ, 2001).

 26. «Τηλε-εκπαίδευση ΟΤΕ Τηλεφωνικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης από απόσταση, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου, αυτοχρηματοδοτούμενο έργο ΟΤΕ, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, 1999).

 27.  «Υποστήριξη συμμετοχής και ανάδειξης σχολικών μονάδων ή δικτύων ως φορέων επιμόρφωσης σε σχεδιασμό, οργάνωση, εφαρμογή, αξιολόγηση ταχύρυθμων προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων» (ΕΠΕΑΕΚ: διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ, 1998-99)

 28.  «Ανάπτυξη ηλεκτρονικού κόμβου στο ΚΕΓ» (ΕΠΕΑΕΚ: υπεύθυνος της Υπόδρασης 2.2: «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού», ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 1998-2000).

 29. «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Πτυχιούχων με της Μεθόδους της Εκπαίδευσης από Απόσταση στο ΑΠΘ» (ΕΠΕΑΕΚ, διοικητική υποστήριξη και τεχνικοοικονομική παρακολούθηση του έργου, φροντιστής του μαθήματος «ψηφιακή επεξεργασία ήχου και εικόνας», 1998-1999).

 

Μέλος επιστημονικών φορέων

Μέλος επιστημονικών οργανισμών – εκδοτικών επιτροπών (editorial boards)

 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από 15/6/98 (αριθμός μητρώου 79171) με την ιδιότητα του διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

 • Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) από 29/9/2008, αριθμός μητρώου 190.

 • Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) από τον Νοέμβριο του 2020.

 • Μέλος του οργανισμού IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) από 1/1/2003 με αριθμό μητρώου 41520569.

 • Μέλος του οργανισμού European Association for Signal Processing (EURASIP) από 28/1/2008, αρ. μέλους 5888.

 • Μέλος του επιστημονικού οργανισμού AES (Audio Engineering Society) από 29/4/09, αρ. μητρώου 79675.

 • Μέλος της εκδοτικής επιτροπής (member of editorial board/editorial advisory board) του περιοδικού Heliyon (2019-).

 • Μέλος εκδοτικής επιτροπής (Associate editor) του επιστημονικού περιοδικού Journal of the Audio Engineering Society (JAES) στα θέματα (topics) signal processing, semantic audio: https://www.aes.org/journal/ed_board.cfm

 • «Προσκεκλημένος» εκδότης (Guest Editor) του επιστημονικού περιοδικού Journal of the Audio Engineering Society (JAES).

 • «Προσκεκλημένος» εκδότης (Guest Editor) του επιστημονικού περιοδικού Sustainability (ISSN: 2071-1050).

 • «Προσκεκλημένος» εκδότης (Guest Editor) του επιστημονικού περιοδικού Future Internet (ISSN: 1999-5903).

 • «Προσκεκλημένος» εκδότης (Guest Article Editor) του επιστημονικού περιοδικού Sage Open (ISSN: 2158-2440).

 • Μέλος της εκδοτικής επιτροπής (editorial board) του περιοδικού International Journal of Forensic Science and Criminal Investigation (IJFSCI): https://www.corpuspublishers.com/journal-editorial-board/international-journal-of-forensic-science-and-criminal-investigation--26


Μέλος οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων

 • Πρόεδρος (conference chair) και μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής (Organizing / Scientific Committees) του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακουστικής του ΕΛ.ΙΝ.Α. “ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2022”, https://conferences.helina.gr/2022/gr/committees/

 • Υπεύθυνος προγράμματος (program chair) και μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής (Organizing / Scientific Committees) του συνεδρίου Audio Mostly 2015 - A Conference on Interaction With Sound, 2015-theme: “Sound, Semantics and Social Interaction”, http://www.audiomostly.com

 • Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής (Organizing / Scientific Committees) του 1oυ Ετήσιου Ελληνόφωνου Συνέδριου Εργαστηρίων Επικοινωνίας (διαδικτυκά) με αντικείμενο “Η περιβαλλοντική επικοινωνία με χρήση ήχου, εικόνας και κειμένου για τη δημοσιογραφία/πληροφόρηση/πολιτισμό/εκπαίδευση”, 25-26 Ιουνίου 2022, http://www.cclabs.gr/

 • Πρόεδρος (chair) του συμποσίου “Οι δρόμοι της παραπληροφόρησης στα μέσα ενημέρωσης και η θέση του ψυχίατρου σε αυτά”, συνεδρία στο πλαίσιο της εκδήλωσης REVIEW IN PSYCHIATRY 2022: Conspiracy theories and health behaviorsΘεωρίες συνωμοσίας και συμπεριφορές υγείας, 4-5 Μαρτίου 2022, Θεσσαλονίκη, https://www.psychiatry.gr/review2022/images/final.pdf

 • Μέλος της Επιτροπής (Program Committee) της Ειδικής Συνεδρίας Special Session on Intelligent Audio Processing (https://missi.pwr.edu.pl/2018/sessions/MISSI_IAP_2018.pdf), στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου 11th International Conference on Multimedia & Network Information Systems (MISSI 2018, https://missi.pwr.edu.pl/), Wroclaw, Poland, 12-14 September 2018.

 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακουστικής του ΕΛ.ΙΝ.Α. “ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2018”, https://conferences.helina.gr/2018/gr/committees/

 • Μέλος της επιτροπής (Technical Program Committee) του «Εργαστηρίου» (Workshop) ISAM 2017 - Intelligent Systems for Audio-based Monitoring, https://sites.google.com/site/workshopisam2017/, 25-27 August, 2017.

 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου Audio Mostly 2017 - A Conference on Interaction With Sound, http://www.audiomostly.com

 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου Audio Mostly 2016 - A Conference on Interaction With Sound, http://www.audiomostly.com

 • Μέλος της επιτροπής (Technical Program Committee) του συνεδρίου Science and Information (SAI) Conference 2016, http://saiconference.com/Computing2016/Committees

 • Μέλος της επιτροπής (Technical Program Committee) του συνεδρίου FTC 2016 - Future Technologies Conference 2016, http://www.saiconference.com/FTC2016/Committees

 • Μέλος της επιτροπής (Technical Program Committee) του συνεδρίου Science and Information (SAI) Conference 2015, http://thesai.org/SAIConference2015/Committees

 • Μέλος της επιτροπής (Technical Program Committee) του συνεδρίου MCSS'20 (Multimedia Communications, Services and Security 2015), http://mcss2020.kt.agh.edu.pl/#pc

 • Μέλος της επιτροπής (Technical Program Committee) του συνεδρίου MCSS'15 (Multimedia Communications, Services and Security 2015), http://mcss2015.kt.agh.edu.pl/#pc

 • Μέλος της επιτροπής (Technical Program Committee) του συνεδρίου MCSS'14 (Multimedia Communications, Services and Security 2014), http://mcss2014.indect-project.eu/#pc

 • Μέλος της επιτροπής (Technical Program Committee) του συνεδρίου Science and Information (SAI) Conference 2014, http://thesai.org/SAIConference2014/Committees

 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακουστικής του ΕΛ.ΙΝ.Α. “ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014”, http://conferences.helina.gr/2014/gr/committees

 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του special session Aesthetics and Emotions στο 4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications -IISA 2013, http://iisa2013.unipi.gr/

 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου Audio Mostly 2012 - A Conference on Interaction With Sound, http://www.audiomostly.com


Κριτής επιστημονικών εργασιών

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Journal of the Audio Engineering Society (JAES).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού IEEE Transactions on Multimedia.

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού IEEE Access.

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Transactions on Biomedical Engineering, ΙΕΕΕ.

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού IEEE Signal Processing Letters.

 • Κριτής (reviewer) στο διεθνές συνέδριο ICASSP 2023: International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (https://2023.ieeeicassp.org/)

 • Κριτής (reviewer) στο 45ο διεθνές συνέδριο ICASSP: 45th International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (https://2020.ieeeicassp.org/)

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Expert Systems with Applications (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Multimedia Tools and Applications (Springer).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Journal of Intelligent Information Systems (Springer).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Human-Computer Studies.

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Journal of Cultural Heritage (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Journal of the Acoustical Society of America (JASA).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Engineering (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Computers and Electrical Engineering (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Virtual Reality & Intelligent Hardware (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Biomedical Signal Processing and Control (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Digital Signal Processing (DSP, Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Applied Mathematics and Computation (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Computers in Biology and Medicine (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Medical Engineering & Physics (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Computer Methods and Programs in Biomedicine (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Artificial Intelligence in Medicine (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Heliyon (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Data in Brief (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Computers & Security (Elsevier).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Physiological Measurements (Institute of Physics, IOP).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Algorithms (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Applied Sciences (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Axioms (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Computers (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Education Sciences (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Electronics (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Entropy (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Information (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Mathematics (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Sensors (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Symmetry (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Technologies (MDPI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού SN Applied Sciences (Springer).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Plos One Journal.

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού SAGE Open.

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού BioMedical Engineering OnLine.

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing.

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Measurement Science and Technology (IOP, special issue on Imaging Systems and Techniques 2011).

 • Κριτής (reviewer) άρθρων της 3ης έκδοσης της βιβλιοθήκης Encyclopedia of Information Science and Technology (IGI).

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού CUADERNOS.info.

 • Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Journal of Zhejiang University SCIENCE –Α (JZUS).

 • Κριτής (reviewer) των διεθνών συνεδρίων 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154 AES Conventions.

 • Κριτής (reviewer) στο IEEE 2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2021), Virtual Event, 18–22 July, 2021 (https://ieee-cis.org/conferences/ijcnn2021/index.php)

 • Κριτής (reviewer) στο IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI2022), 18-23 July 2022, Padova, Italy (https://wcci2022.org/)

 • Κριτής (reviewer) στο IEEE 22nd International Workshop on Multimedia Signal Processing, Virtually in Tampere, Finland, September 21–24, 2020 (https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9287101)

 • Κριτής (reviewer) στο IEEE 23rd International Workshop on Multimedia Signal Processing, Virtually in Tampere, Finland, September 21–24, 2020 (https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9733493)

 • Κριτής (reviewer) στο IEEE 24th International Workshop on Multimedia Signal Processing, Shanghai, China (hybrid),  September 26-28, 2022 (https://attend.ieee.org/mmsp-2022/)

 • Κριτής (reviewer) του “Proceedings of the Pakistan Academy of Science (Engineering Sciences & Technology)”.

 • Κριτής (reviewer) στο Fifth IEEE International Workshop on Quality of Experience for Multimedia Communications - QoEMC2016 (http://qoe.diee.unica.it/)

 • Κριτής (reviewer) στο διεθνές συνέδριο ASPAI (International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence) και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Προγράμματος (ASPAI International Program Committee), https://www.aspai-conference.com/, 2019-2022 (first-fourth conference).

 • Κριτής (reviewer) στο 3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας “Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση”, 2014, http://akousedu.wordpress.com/

 • Κριτής (reviewer)- 6th International Conference on Multimedia Communications, Services & Security (MCSS’13).

 • Κριτής (reviewer) στο συνέδριο 2014 European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2014).

 • Κριτής (reviewer) στο συνέδριο 2013 European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2013).

 • Κριτής (reviewer) στο συνέδριο 2012 European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2012).

 • Κριτής (reviewer) του 17th International Conference on Digital Signal Processing (17th DSP-2011).